0


Thammachad Propose


เพราะความเร่งรีบและข้อจำกัดในปัจจุบัน 

  ทำให้เด็กๆมีโอกาสรับประทานอาหารที่มีสารปรุงแต่งเร็วขึ้น

ทำให้แนวโน้มสุขภาพสวนทางกับเทคโนโลยีทางสุขภาพที่ล้ำหน้า 

และส่งผลให้ตัวเลขจำนวนเด็กขาดสารอาหารในประเทศไทยยังคงมีอยู่จำนวนไม่น้อย
ธรรมชาติคิทเช่นจึงได้เกิดขึ้น...

เพื่อเป็นผู้ช่วยในการส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยความปลอดภัยให้แก่ลูกน้อย

ภายใต้การดูแลของทีม “คุณแม่Food Scientist” และนักโภชนาการ

ที่มีความเข้าใจปัญหาการรับประทานและโภชนาการของเด็กเป็นอย่างดี

Thammachad Heart


เราคัดสรรวัตถุดิบและอาหาร 

โดยยึดหลัก Naturally - Nutrition - Safety 

ในการส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วน 

แต่คงความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบ

ที่ปลอดภัยจากเคมีและสารปรุงแต่ง 

เพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีคุณภาพ

ด้วยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดี

Naturally 

วัตถุดิบจากธรรมชาติ

เราคัดสรรวัตถุดิบ
และอาหารจากแหล่งธรรมชาติ

 และใช้กระบวนการผลิต
ที่คงความเป็นธรรมชาติ

ให้ได้มากที่สุด 

เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการ

 

Nutrition 

คุณค่าทางโภชนาการ

เราคำนึงถึงการเสริมคุณค่า
ทางโภชนาการ 

เพื่อแก้ปัญหาของการรับประทาน
ของเด็กในแต่ละช่วงวัย

เพื่อให้เด็กๆ ได้รับสารอาหาร
ในแต่ละวันอย่างครบถ้วน


Safety 

ความปลอดภัย

เราใส่ใจในความปลอดภัยของวัตถุดิบ
และส่วนประกอบที่ใช้ในอาหาร 
ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี ยาฆ่าแมลง 

สารเจือปนอาหาร เครื่องปรุงรส 

หรือแม้แต่การปนเปื้อนจากการผลิต 

และภาชนะบรรจุ